Giáo Xứ Mân Côi Tân Hà Mừng Kính Thánh Cả Giuse.

     Hồi 05 giờ ngày 19 tháng 03 năm 2019, Cha Quản Xứ Giuse Nguyễn Đình Tú và Cha Già Cố Giuse Vũ Đình Tân đã dâng thánh lễ đồng tế cầu nguyện cho các cộng đoàn trong giáo xứ nhân ngày bổn mạng của Cộng đoàn Mến Thánh Giá Đalat, Hiệp hội Mến Thánh Giá Tại Thế Tân Hà, Bổn mạng Giáo họ Giuse, Bổn mạng của Cha Quản Xứ, Cha Già Cố Giuse và nhiều tín hữu chọn thánh Giuse là Thánh Bổn mạng.

     Cha Quản xứ Giuse đã nêu gương Thánh Cả Giuse trong đời sống hàng  ngày trong gia đình Nazareth xưa: “Ngài đã sống một cuộc đời bình thường của một gia trưởng, cầu nguyện và lao động để bảo vệ, nuôi dưỡng gia đình Nazareth, Thánh nhân đã cầu nguyện liên lỉ suốt cuộc đời, Ngài luôn kết hợp mật thiết với Chúa, đặc biệt là những khi gia đình gặp sóng gió. Nhờ đó Ngài luôn nhận ra thánh ý Chúa và mau mắn thi hành. Khi lo âu buồn phiền, khi mừng vui hoan hỉ Giuse đều chạy đến cầu nguyện với Chúa để đón nhận thánh ý của Ngài.”…. Đức Thánh Cha Phanxicô trong buổi yết kiến chung ngày 28/01/2015 đã than phiền:” Thật buồn là trong xã hội hiện nay, chúng ta đang trải nghiệm một cuộc khủng hoảng nơi cương vị làm cha. Trong quá khứ, thông lệ phổ biến là nhận thức về hình ảnh người cha như là một người độc tài và đôi khi hà khắc, còn ngày nay chúng ta có cảm tưởng về một sự không chắc chắn và lẫn lộn nơi vai trò của người cha.”. Ngài kêu gọi những người làm cha phải có trách nhiệm và cho rằng những bậc làm cha cần thiết phải nên như  mẫu gương và là người hướng dẫn cho con cái trong sự khôn ngoan.

     Sau thánh lễ Ông Chủ tịch Hội đồng Giáo xứ Đại diện giáo dân cám ơn hai Cha Giuse, Quý Soeur hội dòng Mến Thánh Giá cộng đoàn Tân Hà, đã giúp đỡ và đồng hành với giáo xứ trong công việc làm sáng danh Chúa trong thời gian làm công tác mục vụ tại Giáo xứ, cầu chúc hai Cha và Quý Soeur luôn dồi dào sức khỏe và tiếp tục cộng tác trong công việc mở mang nước Chúa, Ông Đại diện cũng cầu chúc Giáo họ Thánh Giuse, Hiệp hội Mến Thánh Giá Tại Thế cộng đoàn Tân Hà và các tín hữu nhận Thánh Giuse làm Bổn mạng được nhiều hồng ân Chúa ban qua sự cầu bầu của thánh Cả Giuse.

      Hai lẵng hoa tươi thắm để tỏ lòng thành kính của cộng đoàn dân Chúa Giáo Xứ Mân Côi Tân Hà được kính dâng lên hai Cha Giuse nhân dịp lễ bổn mạng của hai cha.

      Thánh lễ kết thúc sau khi Cha Già Cố Giuse có đôi lời tâm tư, chia sẻ với cộng đoàn nhân dịp cha về thăm giáo xứ và dâng thánh lễ cầu nguyện tại Giáo Xứ Mân Côi Tân Hà.

Tin, hình ảnh: Bình Đông.

 

Previous
Next


Về Trang Mục Lục