Một Số Hình Ảnh Trong Đêm Đại Lễ Vọng Phục Sinh

Tại Nhà thờ Chánh Tòa Đà Lạt - Thứ Bảy Ngày 20/4/2019.

 

Hình ảnh: Đình Quang & Tiến Huân

 

 

Previous
Next


Về Trang Mục Lục