Tam Nhật Thánh Tại Giáo Xứ B’Sumrac

Thứ Bẩy

 

Mùa Chay là mùa sám hối đặc biệt để chuẩn bị mừng lễ Vượt Qua của Đức Kitô, phụng vụ mùa chay giúp cho các tín hữu cử hành và sống lại mầu nhiệm Vượt Qua, qua việc tưởng niệm bí tích Thánh Tẩy và việc sám hối.

Mùa chay kéo dài 40 ngày, khởi đầu từ thứ tư lễ tro. 40 ngày là một khoảng thời gian không quá dài để hồi tâm, chuẩn bị và sống một thời gian thiêng liêng với Chúa. Xem lại mối tương quan giữa mình với Thiên Chúa, với anh chị em và với tha nhân.

Trải qua 40 ngày Chay Thánh một hành trình tiến về với Thiên Chúa, một cuộc chiến đấu với những cảm dỗ trong đời sống. Giờ đây, Giáo xứ B’Sumrăc nhỏ bé của chúng con hiệp cùng với Giáo hội hoàn vũ long trọng cử hành Mầu Nhiệm Vượt Qua Của Đức Kitô. Tái hiện lại việc Chúa Kitô hoàn tất công trình cứu chuộc nhân loại của người và tôn vinh Thiên Chúa cách hoàn hảo, qua việc chúng con tưởng niệm cuộc Thương Khó và Phục Sinh của Ngài, sáng chói lên như tột đỉnh của Năm Phụng Vụ.

Bắt đầu với Thứ Năm Tuần Thánh - Thánh Lễ Tiệc Ly, chúng con tưởng niệm lại bữa ăn tối sau hết của Chúa Giêsu, trong đó Người đã thiết lập giao ước mới trong Mình và Máu Thánh Người. Người cũng đã để lại cho chúng con giới răn về tình yêu thương bác ái sau khi Người tự rửa chân cho các môn đệ. Kết thúc thánh lễ hôm nay là việc chúng con kiệu Mình Thánh Chúa sang nhà hội trường giáo xứ nơi đó chúng sẽ dành thời gian cho Chúa, chúng con sấp mình trước thánh nhan và khẩn cầu Trái Tim Đầy Tình Yêu của Chúa, một trái tim khao khát đưa chúng con vào cuộc Khổ Nạn của Chúa, mà trong đó vì yêu thương chúng con chính Chúa đã muốn thân xác đáng tôn thờ của Chúa và linh hồn cưc thánh của Chúa phải chịu nhiều đau khổ cho đến chết trên Thập Giá. Xin Chúa đoái thương và ban cho chúng con ơn phù trợ để chúng con chiến thắng được cơn cám dỗ, sẽ tìm được sức mạnh, thần dược khi gặp đau khổ…

Thứ Sáu Tuần Thánh - Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó Của Chúa. Hôm nay, chúng con nhìn ngắm và tôn kính Thánh Giá Chúa. Đấng mà chúng con đóng đinh và đâm thâu trên thánh giá, với việc chúng con chưa thật sự yêu kính tôn thờ Chúa, vẫn còn yếu đuối hay sa ngã phạm tội xúc phạm đến trái tim Chúa mọi ngày. Và trong trái tim đã chết thật của Chúa, chúng con được hoan hưởng vô vàn hoa quả do hành vi cứu chuộc của Chúa. Xin cho chúng con tìm được sự sống của chúng con nơi Trái Tim bị đã thương của Chúa, để chúng con sống và thực hiện mọi tư tưởng của Chúa nơi chúng con.

Thứ Bảy Tuần Thánh - Canh Thức Vượt Qua. Giờ đây, chúng con đang ở trong mầu nhiệm trọng tâm của Kitô giáo, đó là mẩu nhiệm Đức Giêsu Kitô sau khi chịu khổ nạn và chết thật đã sống lại thật để đem lại cho chúng con một nguồn sống mới. Chúng con tạ ơn Chúa đã đem niềm vui Phục Sinh cho chúng con. Xin làm cho chúng con cũng biết chia sẻ niềm vui và niềm tin ấy cho mọi người chúng con gặp để tất cả được chung hưởng niểm vui của con cái Chúa. Amen!

 

K’ Ches.

 

 

 

Previous
Next


Về Trang Mục Lục