THỨ NĂM TUẦN THÁNH – THÁNH LỄ TIỆC LY

Tại Giáo xứ (Gx) Thánh Mẫu

   Chiều thứ  Năm Tuần thánh lúc 17g00’ Tại Giáo xứ (Gx) Thánh Mẫu cử hành Thánh lễ Tiệc ly long trọng do Cha Gioan Bosco Quản xứ chủ sự. Với sự hiện diện đông đủ cộng đoàn giáo dân trong Gx.

   Bắt đầu là nghi thức rước Dầu Thánh nhằm dạy các tín hữu về việc sử dụng và hiệu năng của Dầu Thánh trong đời sống Kitô giáo. Cha Giuse chia sẻ trong bài giảng về chủ đề Tình yêu của Thiên chúa với tha nhân, đã hy sinh mạng sống mình để cứu chuộc nhân loại…..

   Nghi thức rửa chân cho các Tông đồ. Năm nay các ông trong giới Gia Trưởng Gx trong bốn giáo họ được chọn  rửa chân.

   Sau thánh lễ Tiệc ly là nghi thức cung nghinh Thánh Thể tới nhà chầu tạm và Cộng đoàn tham dự giờ Chầu Mình Thánh chung.

   Các giáo họ và các Ban ngành được chia giờ Chầu Mình Thánh đến nửa đêm.

Quốc Hùng

 

Previous
Next


Về Trang Mục Lục