Giáo Xứ Mân Côi Tân Hà Khai Mạc Tháng Hoa Dâng Kính Đức Mẹ.

    Vào lúc 17 giờ 30 ngày 04 tháng 05 năm 2019, cha Giuse Nguyễn Văn Tú Quản Xứ đã chủ tọa việc cung nghinh  Đức Mẹ Mân Côi trong khuôn viên đường rước kiệu của giáo xứ, nhân ngày khai mạc tháng hoa dâng kính Đức Mẹ Mân Côi.

     Đây là một truyền thống tốt đẹp đã lưu truyền từ đời cha Quản xứ tiên khởi đến các cha đương nhiệm của Giáo Xứ Tân Hà, để tôn vinh Đức Mẹ Mân Côi mà giáo xứ đã nhận Mẹ là Quan thày từ khi mới được thành lập và cũng để cộng đoàn dân Chúa giáo xứ luôn nhớ về việc lần chuỗi Mân Côi hàng ngày của giáo dân tại gia đình cũng như tại nhà thờ mỗi ngày.

     Sau nghi thức cung nghinh Đức mẹ, cộng đoàn dân Chúa đã cùng các em thiếu nhi trong giáo xứ hiệp dâng lên mẹ những bài ca, tiếng hát và dâng lên Đức Mẹ những bông hoa, ánh nến và hương trầm tỏa hương thơm ngát.

     Sau cùng những lời khấn nguyện của giáo dân trong giáo xứ khấn xin cùng Đức Mẹ Mân Côi đã được cha Quản xứ thay mặt giáo xứ dâng lên Mẹ trong giờ khấn trước tòa Mẹ .

Tin, hình ảnh :Bình Đông.

 

Previous
Next


Về Trang Mục Lục