Giáo Xứ Mân Côi Tân Hà Cung Nghinh Đức Mẹ, Dâng Hoa Bế Mạc Tháng Hoa Dâng Kính Mẹ.

     Hồi 17 giờ 30’ ngày 25 tháng 05 năm 2019, Cha Giuse Quản xứ Giáo Xứ Mân Côi Tân Hà đã chủ trì việc cung nghinh Đức mẹ  và bế mạc tháng hoa dâng kính Mẹ Mân Côi. Việc cung nghinh  Đức mẹ tuần bế mạc tháng hoa 2019 do hai Giáo Họ Thánh Anphongso và Giáo Họ Chúa Ki tô Vua phụ trách.

     Sau nghi thức cung nghinh Đức Mẹ, giáo dân trong giáo xứ đã dâng lên Mẹ Mân côi những bông hoa thắm xinh mà mỗi người đã cung kính cầm trên tay trong suốt cuộc cung nghinh Mẹ, sau cùng là phần dâng hoa của các em thiếu nhi trong giáo xứ thực hiện, những nén hương trầm nghi ngút bay, những ánh nến lung linh, cùng những bông hoa tỏa hương thơm ngát và những tràng hoa mân côi đươc các em thiếu nhi  đại diện cho cộng đoàn dân Chúa Giáo Xứ Mân Côi Tân Hà kính dâng lên Mẹ nhân ngày Giáo xứ bế mạc tháng hoa.

     Xin Mẹ Mân Côi luôn cầu bầu cùng Thiên Chúa cho giáo xứ chúng con luôn biết siêng năng lần hạt và biết nói hai tiếng “ XIN VÂNG” mỗi khi nghe tiếng Chúa gọi mời trong cuộc sống.

Hình ảnh,bài : Bình Đông.

 

Previous
Next


Về Trang Mục Lục