Lễ Đức Chúa Thánh Thần Hiện Xuống Tại Giáo Xứ Lavang, Hạt Bảo Lộc:

Đức Cha Antôn Ban Bí Tích Thêm Sức Và Rước Lễ Vỡ Lòng Cho Con Em Giáo Xứ.
(9-6-2019)

 

Previous
Next


Về Trang Mục Lục