Thánh Lễ Truyền Chức Phó Tế Do Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương Đặt Tay Tại Trung Tâm Mục, GP Đalat

Thứ Sáu, ngày 28-6-2010, Đức cha Antôn đã truyền chức Phó Tế cho 4 thầy:

§  Phanxico Assisi Trần Minh Ngọc Châu 

§  Phêrô Nguyễn Hoàng Văn

§  Giuse Nguyễn Đăng Tiến ICM  

§  Giuse Nguyễn Ngọc Sơn ICM 

Sau đây là một số hình được ghi lại.

Hình: Ngọc Hiệp – Tiến Huân

 

Previous
Next


Về Trang Mục Lục