THÁNH LỄ TẠ ƠN 70 NĂM KHAI SINH

TU HỘI NHẬP THỂ -TẬN HIẾN –TRUYỀN GIÁO ( 1949 -2019)

06.07.2019

 

HÀNH TRÌNH BẢY MƯƠI NĂM HỒNG ÂN CỦA TẬN HIẾN khởi đi từ biến cố xảy ra cho Cha Việt Anh ngày 02.02.1949 tại Tiểu Chủng viện Thái Bình, mà Hiến pháp Tu Hội gọi là “Cái nhìn ban đầu”. Biến cố này thực sự là một khúc quanh quan trọng trong đời sống Cha Việt Anh, đồng thời cũng là khởi đầu của Tu Hội Tận Hiến.

Người ta liên tưởng tới biến cố xảy ra cho Saolô trên đường Đamát, một người bắt đạo trở thành người phò đạo. Saolô thưa với Chúa, “Lạy Chúa, con phải làm gì ?” Chắc chắn lúc đó Saolô không biết chi tiết những gì Chúa muốn ngài làm. Ngài phải học Thánh Ý Chúa qua người khác và qua kinh nghiệm sống trong nhiều năm. Ngài trở lại Đamát quãng năm 36, mà mãi tới quãng năm 48 ngài mới bắt đầu hành trình truyền giáo 1, và tiếp tục nhận định Thánh Ý Chúa tới khi ngài kết thúc hành trình truyền giáo 3 quãng năm 68, tức là hơn 30 năm sau.

Biến cố ngày 02.02.1949 xảy ra cho cha Việt Anh cũng tương tự. Cha Việt Anh viết về biến cố đó như sau: " Ngày 02.02.1949 quả là một biến cố lịch sử với đúng ý nghĩa của nó. Biến cố trọng đại này tới với Anh Trưởng ( tên gọi trong Tu Hội )  không có một sự chuẩn bị nào về phía loài người... Cùng lúc đó, thoáng xuất hiện trong tâm trí Anh và hiện ra rất rõ rệt lý tưởng IC về những đường nét chính yếu, mặc dầu về chi tiết và pháp lý chưa rõ ràng”. Biến cố đó đã biến đổi Cha Việt Anh, từ một người “sống rất tầm thường, sặc sụa đam mê đủ loại, và cuồng loạn trong văn chương thi phú lãng mạn,” trở thành một người được “Tình yêu Chúa Kitô trong Mẹ chiếm đoạt hồn xác Anh trọn vẹn – làm đảo lộn tất cả con người anh – đổi mới tất cả, đổi mới toàn diện… YÊU thật sự nhập thể trong Anh” (Bút ký của Cha Việt Anh).

Tâm tình của Hai Tu Hội Nhập Thể Tận Hiến Truyền Giáo với 70 Năm Hồng Phúc này được gói ghém trong Lời nguyện cầu cho Tu Hội mà các thành phần Tận Hiến đọc hằng ngày: “ Tu Hội Nhập Thể Tận Hiến Truyền Giáo chúng con, nhờ ơn Chúa Thánh Thể và Mẹ Maria, đã sinh ra trong tình yêu được bảy mươi năm, với bao ơn lành chúng con cần cảm tạ, với bao thử thách chúng con cần vượt qua, với bao điều thiện hảo chúng con cần phát triển”.

Đó là những tâm tình Tu Hội muốn chia sẻ với mọi người để cùng dâng lời cảm tạ Thiên Chúa và cầu nguyện cho hai Tu Hội Nam ICM    Nữ ICM  đã trải qua 70 năm khai sinh hình thành và phát triển, với từng trải nghiệm qua những bước thăng trầm lịch sử Tu Hội và xã hội. Đi cùng với lịch sử của Tu Hội qua những con người chứng nhân lịch sử trong Tu Hội như Chị Maria Vũ Thị Ngọc Minh    ( tên gọi trong Tu Hội là CHỊ CẢ ) 70 năm sống ơn gọi ICM, Cha Giuse Nguyễn Việt Hưng kim khánh linh mục, người kế vị Cha Việt Anh, cùng một số anh chị em lớn tuổi sống cùng thời với Cha Việt Anh.

- Dấu ấn 70 năm khai sinh mục đích chính vẫn là sự khiêm tốn TRI ÂN QUÁ KHỨ DẤN THÂN TƯƠNG LAI… Xin cho các thành viên ICM tiếp tục hiệp nhất – yêu thương – và chung sức xây dựng hai Tu Hội trong những chặng đường tiếp theo..

 

Jos Mạnh Khoa, icm

 trích ý chia sẻ của Cha Việt Hưng

 

 

Previous
Next


Về Trang Mục Lục