Giáo Xứ Suối Mơ Tổng Kết Năm Học Giáo Lý 2018-2019

Bước qua tháng 7, cũng là lúc Xứ đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Giáo xứ Suối Mơ tổng kết và nhìn lại hành trình một năm trong việc học hỏi Giaó lý và Lời Chúa.

 Mở đầu cho ngày tổng kết giáo lý hôm nay là Thánh lễ Tạ ơn thật long trọng, sốt sáng và kết thúc với việc trao phần thưởng tuyên dương cho những em có thành tích tốt. Như là một nguồn động viên, khích lệ cho các em trong việc học hỏi Lời Chúa, yêu mến Chúa và yêu mến Giáo hội. Mặc dù trời mùa này mưa bão nhưng tất cả thiếu nhi của 9 Giáo họ gần xa đã có mặt tương đối đầy đủ. Các em được cha quản xứ và Ban Hành giáo cùng đại diện phụ huynh góp ý và động viên khích lệ các em năm tới cố giắng hơn.

Trong năm học vừa  qua, các em đã rất cố gắng học hỏi cũng như năng đến với Chúa và  đạt được  những thành quả xứng đáng.

Tin & ảnh.  Thanh Thảo

 

Previous
Next


Về Trang Mục Lục