BÁO CÁO SƠ LƯỢC
VỀ GIÁO HẠT
ĐƠN DƯƠNG VÀ ĐỨC TRỌNG

(Cha Quản hạt Đức Trọng)

 

Trọng kính Đức Tổng Giám Mục,

Tiếp theo lời chào mừng của Cha Quản Hạt Đơn Dương, con xin phép được trình bày với Đức Tổng một vài nét về hai giáo hạt Đơn Dương và Đức Trọng.

 

I.  GIÁO HẠT ĐƠN DƯƠNG.

Giáo hạt Đơn Dương được hình thành vào cuối năm 1975, nằm gọn trong huyện Đơn Dương. Theo thống kê năm 2018, dân số toàn huyện là 103.150 người, Công giáo khoảng 38.663 người, trong đó có 22.146 Kinh và 16.517 Dân tộc mà phần lớn là dân tộc Churu, được các linh mục Tu hội Truyền giáo Thánh Vinh Sơn truyền đạo từ thập niên 50. Đa phần dân chúng trong huyện Đơn Dương sinh sống bằng nghề trồng rau.

Hiện nay, giáo hạt Đơn Dương có 12 giáo xứ, hầu hết hình thành sau cuộc di cư từ miền bắc vào miền nam năm 1954, cộng với số người dân tộc theo đạo Công giáo tăng nhanh, được chăm sóc bởi 11 linh mục giáo phận, 2 linh mục Dòng Đaminh và 2 linh mục Tu hội Truyền giáo Thánh Vinh Sơn. Giáo hạt Đơn Dương có Đan viện Xitô Thánh Mẫu Châu Sơn với khoảng 80 đan sĩ, trong đó có 30 linh mục; khoảng 100 nữ tu sống trong 15 cộng đoàn thuộc các Dòng Mến Thánh giá, Đaminh, Mân Côi, Nữ tử Bác ái thánh Vinh Sơn, Phan Sinh Thừa sai Đức Mẹ; 296 giáo lý viên.

II.   GIÁO HẠT ĐỨC TRỌNG :                     

Được hình thành vào cuối năm 1975, giáo hạt Đức Trọng nằm trên địa bàn 3 huyện Đức Trọng, Lâm Hà và Đam Rông, trải dài hơn 100 km, là giáo hạt rộng thứ hai sau Giáo hạt Bảo Lộc.

Theo thống kê năm 2018, giáo hạt Đức Trọng có 92.750 giáo dân (45.428 Kinh, 47.322 Dân tc); 53 linh mục (24 linh mục Giáo phận, 29 linh mục Dòng); 138 nữ tu sống trong 24 cộng đoàn thuộc Dòng Đaminh, Dòng Phaolô, Dòng Mến Thánh Giá, Nữ Tu hội Nhập thể-Tận hiến-Truyền giáo; 841 giáo lý viên. Giáo hạt Đức Trọng có 20 giáo xứ, 11 giáo sở và 5 giáo họ.

Trong số 29 linh mục Dòng có 16 vị Dòng Salesien Don Bosco (SDB), 08 vị Dòng Chúa Cứu Thế (CSsR) và 05 vị Nam Tu hội Nhập thể-Tận hiến-Truyền giáo (ICM). Các linh mục SDB coi 4 giáo xứ, 1 giáo sở và 1 giáo họ; các linh mục CSsR coi 1 giáo xứ, 3 giáo sở và 2 giáo họ; các linh mục ICM coi 3 giáo xứ; các linh mục Giáo phận coi 12 giáo xứ, 7 giáo sở và 2 giáo họ.

Đặc biệt, tại giáo hạt Đức Trọng có hai trường mầm non tư thục, một trường hơn 400 học sinh, một trường hơn 200 học sinh; 3 nhà nội trú cho học sinh người dân tộc; một mái ấm cho phụ nữ cơ nhỡ tạm trú và nuôi trẻ sơ sinh trao lại cho mái ấm; một cơ sở nuôi bệnh nhân tâm thần do giáo dân quản lý, hiện có 360 bệnh nhân (210 nam và 150 nữ).

Ngày 19/03/2019, Giáo hạt thứ bảy thuộc giáo phận Đà Lạt được thành lập, tách ra từ giáo hạt Đức Trọng, đóGIÁO HẠT ĐÀ TÔNG. Giáo hạt này nằm trên địa bàn huyện Đam Rông, hiện có 25.000 giáo dân, đa phần là người Dân tộc K’ho; 7 linh mục, 11 nữ tu và 120 giáo lý viên phục vụ tại 2 giáo xứ và 4 giáo sở.

Chúng con xin cám ơn Đức Tổng và mong được nghe Đức Tổng ban huấn dụ.

Giuse Nguyễn Văn Bảo
Quản hạt Đức Trọng

 


MainMV0719