BÀI CHÀO MỪNG
ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC ĐẠI DIỆN ĐTC TẠI VIỆT NAM

(Cha Quản hạt Di Linh)

 

Trọng kính Đức Tổng Giám Mục,

Chúng con xin chào mừng Đức Tổng đã đến thăm giáo hạt Di Linh và trại phong Di Linh hôm nay.

Năm 1927, cha Jean Cassaigne, một linh mục thuộc Hội Thừa sai Paris, đã đến Di Linh khởi sự sứ mạng loan báo Tin Mừng cho người Dân tộc bản địa, sau đó đã thiết lập trại phong tại nơi đây vào năm 1929.

Thật vậy, trong những lần đi thăm các làng Dân tộc chung quanh Di Linh, cha Jean Cassaigne đã thấy rất nhiều người Dân tộc mắc bệnh phong sống trong đau khổ và không được ai quan tâm chăm sóc. Vì thế, Ngài đã yêu thương quy tụ họ lại và hình thành trại phong Di Linh này. Chính từ công trình yêu thương đó, người Dân tộc đã nhận ra tình yêu của Thiên Chúa và đã đón nhận Tin Mừng cứu độ.

Năm 1941, cha Jean Cassaigne vâng lời Tòa Thánh rời Di linh để nhận trách nhiệm giám mục cai quản giáo phận Sài Gòn. Ngài đã xin các Sơ Nữ Tử Bác Ái  Thánh Vinh Sơn đến phục vụ trại phong, và các Sơ đã liên tục phục vụ cho đến ngày nay. Chẳng những các Sơ đã điều hành trại phong, xây dựng cơ sở vật chất, mà còn giúp họ và con cái họ hội nhập được với xã hội một cách tốt đẹp - hơn ba trăm bệnh nhân phong và con cái họ đã có những đóng góp cụ thể cho xã hội qua lao động sản xuất và phục vụ trong những ngành nghề khác nhau như bác sĩ, y sĩ, giáo viên…

Sau hơn 90 năm truyền giáo và thành lập trại phong, người Dân tộc Kơho tại vùng Di Linh đã được thăng tiến rất nhiều. Con số giáo dân người dân tộc không ngừng tăng trưởng với một đức tin chân thành và một đời sống đạo nhiệt tình; đã có những linh mục và tu sĩ nam nữ người Dân tộc góp phần phục vụ chính đồng bào Dân tộc của họ.

Đồng bào Công giáo người Dân tộc và người Kinh tại huyện Di Linh đã hình thành giáo hạt Di Linh, được thành lập sau năm 1975. Hiện nay giáo hạt Di Linh có 24.982 giáo dân (43.172 người Dân tộc, 68.154 người Kinh), 11 giáo xứ, 17 giáo họ và giáo điểm, 24 linh mục triều, 2 linh mục Dòng, 131 tu sĩ nam nữ, và 439 giáo lý viên. Một số linh mục trong Giáo hạt đã chuyên lo việc dịch Sách Phụng vụ sang tiếng Kơho, nghiên cứu và bảo tồn văn hóa người Dân tộc bản địa. Một linh mục tron Giáo hạt đã được Đức Giám mục Giáo phận bổ nhiệm làm “Đại diện Giám mục đặc trách người Dân tộc”, hiện là quản xứ giáo xứ Kala, một giáo xứ do Cha Jean Cassaigne gầy dựng và là nơi thành lập trung tâm truyền giáo đầu tiên cho người Dân tộc.

Chúng con không quên cám ơn Đức Hồng Y Phêrô, quý Đức Cha, quý Cha, quý Tu sĩ nam nữ và quý ân nhân xa gần, đã luôn quan tâm đến sự tồn tại và phát triển của Trại phong Di linh trong 90 năm qua. Xin mọi người tiếp tục cầu nguyện và nâng đỡ Trại phong chúng con.

Hôm nay, Đức Hồng Y, quý Đức Cha, quý linh mục, quý tu sĩ nam nữ và mọi người, cùng với Vị Đại diện Đức Thánh Cha, dâng lên Thiên Chúa tâm tình cảm tạ tri ân, vì Thiên Chúa đã ban cho Giáo hội một công trình yêu thương là Trại phong Di linh. Chúng con xin chân thành cảm ơn Đức Tổng Giám Mục Đại diện Đức Thánh Cha tại Việt Nam và tất cả mọi người, đã đến hiệp dâng Thánh Lễ tạ ơn, cầu nguyện cho các bệnh nhân, và chia vui với Trại phong Di Linh trong dịp kỷ niệm 90 năm thành lập (1929 - 2019).

Giờ đây, chúng con xin dâng lên Đức Tổng Giám Mục tấm lòng yêu mến của chúng con qua món quà thổ cẩm của Trại Phong Di linh.

Đaminh Trần Thả
Quản hạt Di Linh
Tuyên úy Trại Phong

 

--------------------------------------------------------------------------------
Hình Ảnh Đức Tổng Giám Mục Marek Zalewski Thăm Trại Phong – Hạt Di Linh
MainMV0719