Chuyến Thăm Mục Vụ Và Ban Bí Tích Thêm Sức Tại Giáo Xứ Tân Hà Của Đức Cha Phó Đa Minh.

     Hồi 05 giờ ngày 18 tháng 07 năm 2019,  Đức Cha Phó Đa Minh  Giáo phận Đà Lạt đã về Giáo xứ Mân Côi Tân Hà thăm mục vụ và cùng cha Quản xứ, Cha bề trên dòng Don Bosco dâng thánh lễ đồng tế và ban Bí tích Thêm Sức cho 64 em thiếu nhi trong giáo xứ.

     Sau khi học xong các lớp sơ cấp, và chương trình giáo lý căn bản 4 của chương trình giáo lý phổ thông của Giáo phận Đà Lạt, Cha Quản xứ  qua đề cử của quý Soeur và các anh chị Giáo lý viên phụ trách các lớp giáo lý xét thấy 64 em này đủ điều kiện nên đã xin Đức cha phó ban Bí tích Thêm Sức cho các em. Từ hôm nay, sau khi được lãnh nhận bí tích Thêm sức các em sẽ có thêm sức mạnh để vững vàng hơn trong đời sống đức tin và có thể đem Chúa đến với mọi người xung quanh do đã được đón nhận chính Chúa là nguồn mạch mọi ơn và đặc biệt là Thần khí do Chúa Thánh thần ngự trị trong mỗi em.

    Sau thánh lễ, Đại diện phụ huynh các em được lãnh nhận bí tích thêm sức đã dâng lên Đức cha phó, quý Cha đồng tế lời cám ơn chân thành và một bó hoa tươi thắm được dâng lên Đức cha thay lời cám ơn chân thành của các em mới được Đức Cha phó ban Bí tích thêm sức hôm nay, Ông Đại diện cũng xin cám ơn Quý Soeur, các anh chị Giáo lý viên, ban lễ sinh, ca đoàn và tất cả các cộng tác viên đã hiệp lực trong việc tổ chức  buổi lễ hôm nay được thành công mỹ mãn.

     Sau cùng Đức cha kêu gọi mọi người trong giáo xứ tích cực giúp đỡ và đôn đốc các em mới lãnh nhận bí tích Thêm Sức biết tham gia vào các đoàn thể như Lễ sinh, các ca đoàn…. để các em có điều kiện phục vụ trong giáo xứ cũng như có điều kiện tiếp cận với ơn gọi trong các công việc tông đồ cho Chúa, hiện nay thiếu rất nhiều cho Giáo hội trên toàn thế giới.

     Tin, hình ảnh: Bình Đông.

 

Previous
Next


Về Trang Mục Lục