Bài Giảng Của Đức TGM Marek Zalewski Ngày Tại Nhà Thờ Chính Tòa Và Nhà Thờ Gx. Lăngbiang Đalat, Ngày 7-7-2019

 

Hôm nay Chúa mời gọi chúng ta đi theo Ngài để rao giảng Tin Mừng cho người khác. Trong các bài đọc vừa nghe chứa chất nhiều niềm vui, nhưng cũng không thiếu tính cách cấp bách và khó khăn. Các bài đọc này phản ảnh thực tế của việc tìm theo chân Chúa và trung thành với Ngài.

Bài đọc một trích sách tiên tri Isaia, đoạn đề cập đến nỗi thống khổ của kiếp sống lưu đày, của việc trở về lại đất hứa mà còn phải chiến đấu gian nan để trung thành với TC ở ngay phần đất này. Đoạn này nói nhiều đến gian khổ, tuy nhiên cũng để lộ nét vui tươi qua hình ảnh ví Thiên Chúa như người mẹ nuôi nấng con cái mình. Tác giả đi từ nỗi gian truân mà dân chúng đang gánh chịu để cho thấy rằng TC thực sự có chăm sóc họ. Cũng thế, mỗi khi gặp gian khổ, rất thường chúng ta hồ nghi tình yêu của TC và sự chăm sóc quan phòng của ngài.

Bài đọc hai trích thư gửi tín hữu Galata mời gọi chúng ta hãy vui mừng trong thập giá, vui mừng trong đau khổ phải chịu để theo chân Chúa. Rõ ràng đây là lối cắt nghĩa của đức tin Kitô giáo về cùng một thực tế là đau khổ mà tiền nhân Do thái giáo đã phải chịu trong cuộc sống lưu đày. Đây cũng là thách đố cho mỗi người chúng ta: khi bị đau khổ, mắng nhiếc, chế nhạo, chúng ta có thể đồng hóa mình với Chúa Kitô, hoặc nổi loạn và chối từ các đau khổ. Bài học ở đây thật rõ ràng: tìm kiếm chính Chúa Giêsu và chấp nhận đau khổ như con đường của hiệp nhất và bình an.

Phúc âm thánh Luca hôm nay nói với chúng ta về việc sai các môn đệ:

“Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít, vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Anh em hãy ra đi. Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói. Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép. Cũng đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói: "Bình an cho nhà này!”

Rõ ràng là Chúa Giêsu đoán trước những người Ngài sai đi sẽ được đón tiếp cũng như sẽ bị ruồng rẫy. Có thể họ không được đón nhận trong yêu thương và cởi mở.

Các môn đệ chỉ việc nói với những ai ruồng rẫy mình là họ sẽ bị xét xử về việc không đón tiếp này. Thật không dễ tí nào! Không cần biện luận, không hèn hạ, chỉ tuyên bố một sự thật.

Chúng ta ngày hôm nay cũng đối diện cùng một thách đố: rao truyền Chúa Giêsu Kitô

Rao truyền Chúa Giêsu trong cách chúng ta sống, trong cách đối mặt với nghịch cảnh, với đau khổ và lúc bị khước từ. Thật không dễ dàng bước theo con đường của Chúa, nhưng lại giúp chúng ta ý thức về tình thương của Chúa và sự chăm sóc đầy tình mẫu tử của Ngài. Chúa Giêsu đã sai chúng ta đi! Vậy chúng ta hãy sống trong Chúa Giêsu.


Về Trang Mục Lục