Bài Giảng Của Đức TGM Marek Zalewski Tại Trại phong Di Linh, Ngày 8-7-2019

 

Chúa mời gọi chúng ta hãy tỉnh thức: “Anh em hãy ở đây và tỉnh thức với ta” “hãy cầu nguyện kẻo sa chước cám dỗ." Trước những lời nhắc nhở liên lỉ của Chúa Giêsu là phải tỉnh thức, chúng ta vẫn rơi vào tình trạng thờ ơ, không đoái nhìn đến sự đau khổ của Chúa chúng ta. Chúng ta từ chối không nhìn nhận tội lỗi của chúng ta, tội lỗi mà Chúa Giêsu đã nhận lấy tất cả vào mình; thay vào đó, chúng ta nhắm mắt lại và chỉ biết sống cho chính mình. Ngay cả lúc Chúa đến và đánh thức, chúng ta cũng vẫn không nghe theo.

Tuy nhiên, đây chính lại là lý do tại sao Chúa Giêsu đến. Ngài đến để có thể liên lỉ đánh thức chúng ta. Tự sức mình, chúng ta chìm vào giấc ngủ của sự chết của tối tăm, nhưng Chúa Giêsu đã chấp nhận mang lấy tất cả để, nếu chọn theo Ngài, chúng ta có thể ra khỏi giấc ngủ và tỉnh thức.

Đó cũng là giây phút khi Chúa Giêsu, vâng theo Thánh ý Chúa Cha, mang vào mình tội lỗi của toàn nhân loại và trở thành Đấng gánh tội trần gian. Ngài cảm nghiệm nỗi đau đớn cực hình của tất cả những ai, vô trách nhiệm, đã khước từ nhìn nhận tội lỗi của mình và không hề thống hối ăn năn.

Đó là khởi đầu của sự cô đơn tột độ mà Chúa Giêsu đã cam chịu để đền bù sự công thẳng của TC Cha, vì món nợ của chúng ta. Ngài đã bị đối xử như một tội nhân trong khi nơi Ngài không có dấu vết tội lỗi nào; đây là căn nguyên của cơn hấp hối ghê gớm nhất chưa từng có trên hoàn cầu.


Về Trang Mục Lục