THÁNG 7, 2019

Thánh Giacôbê Tông Đổ

Lễ Kính ngày 25 tháng 7