Đức Cha Phó Đa Minh Ban Bí Tích Thêm Sức Tại Giáo Xứ Đạm Ri, Giáo hạt Mađaguôi

 

Chiều ngày 11/8/2019 cộng đoàn dân Chúa Giáo xứ Đạm Ri và Giáo xứ Thánh Phao Lô đã long trọng mừng đón Đức cha phó Đa Minh Nguyễn Văn Mạnh về dâng Thánh lễ và ban Bí tích Thêm Sức tai nhà thờ Giáo xứ Đạm Ri, Giáo hạt Mađaguôi

Dưới bầu trời lất phất cơn mưa nhẹ, đội cồng chiêng và gần 100 các em sẽ lãnh nhân bí tích Thêm sức hôm nay cùng nghiêm trang rước Đức cha chủ tế và các Cha của hai giáo xứ tiến vào nhà thờ.

Mở đầu thánh lễ, Cha quản xứ Đạm Ri Phê Rô Lê Anh Tài đã cung kính giới thiệu với Đức cha sau một thời gian học tập giáo lý, giáo xứ đã tuyển chọn được 92 em thiếu nhi đủ điều kiện để được lãnh nhận Bí tích Thêm sức trong đó có 42 em nay thuộc Giáo xứ Thánh Phao Lô vừa được thiết lập.

Trong phần giảng lễ Đức cha phó Đa Minh đã cùng các em nhắc lại 7 ơn Chúa Thánh Thần mà các em sẽ lãnh nhân. Sau phần giảng lễ trước khi ban Bí tích Thêm sức cho các em, Đức cha đã giúp các em một lần nữa tuyên xưng đức tin trước Chúa và cộng đoàn.

Cuối thánh lễ đại diện phụ huynh có con em lãnh nhận bí tích hôm nay đã cảm động nói lên tâm tình tri ân đến Đức cha, quý Cha và đặc biệt quý sơ, quý anh chị giáo lý viên đã dìu dắt, dạy dỗ các em trong thời gian qua đễ hôm nay được lãnh nhận ơn Chúa qua Bí tích Thêm sức.

Cuối cùng Đức cha phó Đa Minh đã có đôi lời tâm tình đến cộng đoàn với lời căn dặn các em lãnh nhận Bí tích Thêm sức hôm nay vẫn phải tiếp tục học hỏi giáo lý, Cha mẹ các em cũng như bố mẹ đỡ đầu cũng phải luôn hướng dẫn, dạy dỗ các em để từng ngày luôn sống xứng đáng với ơn Chúa Thánh thần.

Buổi lễ kết thúc trong tâm hình hân hoan của mỗi gia đình có con em được lãnh nhận bí tích hôm nay cũng như của cộng đoàn hai Giáo xứ Đạm Ri và Thánh Phao Lô.

Tin, ảnh: Quốc Khánh, Thanh Nghĩa.

 

 

 

Previous
Next


Về Trang Mục Lục