Một số hình ảnh trong ngày lễ Thánh Monica, bổn mạng của giới Hiền mẫu Giáo xứ Chánh Toà Đà Lạt,
ngày hội của các Bà mẹ Công giáo Hạt Đà Lạt.
(27/08/2019)

Hình ảnh: Tiến Huân

 

Previous
Next


Về Trang Mục Lục