Giáo Xứ Hòa Ninh- Giáo Hạt Di Linh- Giáo Phận Đà Lạt

Thánh Lễ Thêm Sức – Sinh Hoạt Tháng 8/2019

Tháng 8 này. Giáo xứ đã hoàn thành công việc chỉnh trang khuôn viên nhà thờ, nhiều sự việc đến nay đã tạm yên ổn, các sinh hoạt của giáo xứ đã trở lại bình thường.

Ngày 04/8, lúc 13 giờ 30, Cha quản xứ khai mạc giải bóng đá Hiệp Nhất Giới Trẻ Giáo xứ lần thứ hai tại sân khuôn viên nhà thờ mới được mở rộng.

Ngày 08/8, lúc 05 giờ, mừng lễ Thánh Đaminh linh mục bổn mạng giáo họ II.

Ngày 12/8, lúc 05 giờ, mừng lễ Thánh Antôn Nguyễn Tiến Đích bổn mạng của Hội Đồng Mục Vụ Giáo xứ.

Ngày 15/8, lúc 05 giờ, mừng lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, bổn mạng giáo họ III.

Ngày 18/8 lúc, 09 giờ, Cha quản xứ giải tội cho các bậc phụ huynh và các em lớp xưng tội lần đầu.

Ngày 23/8 lúc 07 giờ, Cha quản xứ giải tội cho các bậc phụ huynh và các em lớp thêm sức.

Ngày 25/8, lúc 08 giờ mừng lễ Thánh Piô X bổn mạng Xứ Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể, trong thánh lễ có nghi thức tuyên hứa của Ban Quản Trị nhiệm kỳ 2019- 2021. Sau lễ, tổng kết thi đua, thiếu nhi được tham gia Hội Chợ Thiên Đàng.

Ngày 26/8 lúc 15 giờ 30, giới hiền mẫu cùng giới trẻ tĩnh tâm do Cha khách chủ sự, sau đó quý cha giải tội cho cộng đoàn.

Ngày 27/8 lúc 05 giờ mừng lễ Thánh Mônica bổn mạng Giới Hiền Mẫu Giáo xứ.

Các công việc và thánh lễ đều diễn ra rất sốt sắng long trọng và tốt đẹp.

Sau một thời gian chuyên cần học hỏi giáo lý, bồi dưỡng Đức Tin, ngày 28/8 Giáo xứ có 40 em lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức và 44 em được rước lễ lần đầu.

Thánh lễ các em được lãnh nhận bí tích cũng là lễ Thánh Augustino, bổn mạng của giới trẻ Giáo xứ, đo Đức Cha Đaminh chủ tế cùng với quý cha đồng tế là cha xứ và quý cha ở các giáo xứ và giáo sở lân cận.

Lúc 09 giờ, cộng đoàn nguyện kinh. Cha quản xứ, Hội Đồng Mục Vụ, các ban ngành đoàn thể cùng các em nghinh đón Đức Cha. Sau đó, đoàn rước kiệu Thánh Augustinô, Đức Cha phó Đaminh, quý cha đồng tế và cộng đoàn vào cung thánh. 09 giờ 30 thánh lễ thêm sức do Đức Cha phó Đaminh chủ sự, ngỏ lời trước thánh lễ, Đức Cha mời gọi cộng đoàn tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho các em lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức, các em lãnh Bí Tích Thánh Thể lần đầu hôm nay. Trong bài giảng, Đức Cha chia sẻ: lãnh nhận Bí Tích Thêm sức là các con hoàn tất giai đoạn khai tâm Kitô giáo, được lãnh nhận ơn Chúa Thánh Thần cách đặc biệt và để làm chứng cho Chúa. Đức Cha nhấn mạnh việc sống hiệp nhất: hiệp nhất với Chúa Giê su Thánh Thể, sẽ giúp các em đời sống tâm linh thêm vững mạnh, vượt thắng và tránh xa tội lỗi; hiệp nhất với Chúa Thánh Thần và hiệp nhất với cộng đoàn Hội Thánh. Kết thúc bài giảng, Cha nhắc nhớ cộng đoàn sống theo lời Cha cố Phêrô: ”Đạo Đức, Đoàn Kết, Nhiệt Tình, Vâng Phục”.

Kết thúc thánh lễ đại diện giáo dân có lời cảm ơn và dâng hoa lên Đức Cha ,quý cha và quý sơ.

11 giờ 15 phút: Đức Cha và HĐMVGX, trao cúp luân lưu và trao giải bóng đá hiệp nhất của Giáo xứ.

Liên hoan mừng lễ lúc 11 giờ 30.

Ban truyền thông giáo xứ Hòa Ninh

 

Previous
Next


Về Trang Mục Lục