Giáo Xứ Mân Côi Tân Hà Mừng Kính Lễ Đức Mẹ Mân Côi Bổn Mạng Gíao Xứ.

     Vào lúc 05 giờ ngày 06 tháng 10 năm 2019, Cha Giu se Quản Xứ Giáo Xứ Mân Côi Tân Hà đã dâng thánh lễ cầu nguyện cho các ân nhân và các tín hữu  còn sống cũng như đã qua đời của Giáo Xứ nhân ngày lễ Đức Mẹ Mân Côi Bổn mạng giáo xứ.

     Cha Giuse chia sẻ với các tín hữu của ngài:…” Tháng Mân Côi, Giáo Hội mời gọi chúng ta hướng về Mẹ Maria là Mẹ của Chúa Giêsu cũng là Mẹ của chúng ta. Xưa bên cây thập giá Chúa đã trao phó Thánh Gioan cho Mẹ. Qua Gioan Mẹ Maria đã nhận làm mẹ của cả nhân loại.Từ nay Mẹ sẽ bao bọc chúng ta như  Mẹ đã từng bao bọc hài nhi Giêsu. Từ nay Mẹ Maria sẽ đứng bên cuộc đời chúng ta như  Mẹ đã đứng kề bên thánh giá Chúa…Vì tình Mẹ  mãi mãi là thế. Hết mình vì con. Chấp nhận khổ vì con. Một tình yêu quên cả chính mình để hết lòng chăm sóc đoàn con như tình mẹ trần thế mà ca dao đã từng nói: ”Đêm mùa thu mẹ ru con ngủ, năm canh dài thức trọn năm canh”.

     Cuộc đời hôm nay vẫn còn đó những khó nguy, vẫn còn đó sức mạnh của sự dữ khiến chúng ta cảm thấy bất lực và sợ hãi.Hãy phó thác cho Mẹ. Hãy cầm lấy vũ khí chiến đáu là tràng chuỗi Mân Côi để phó thác nơi Mẹ. Chắc chắn Mẹ có dư khả năng thay đổi tình thế cho chúng ta, vì Mẹ là Mẹ Thiên Chúa quyền năng.

     Và Cha Quản Xứ nhắn nhủ: “ Ước gì chúng ta luôn trân trọng tình Mẹ, luôn gắn bó với Mẹ, luôn cậy dựa vào Mẹ, để nhờ Mẹ và qua Mẹ chúng ta lãnh nhận được muôn vàn ơn lành hồn xác của Chúa. Và chắc chắn khi đó chúng ta cũng được nghe câu nói than thương của Mẹ: “ Mẹ sẽ lio6n ở bên con đừng lo nhé con của Mẹ” Amen.

     Thánh lể nối dài với phần viếng Đài các thánh Tử đạo trong ngày Chúa nhật đầu tháng.

Tin, hình ảnh: Bình Đông.

 

Previous
Next


Về Trang Mục Lục