LỄ CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI TẠI GIÁO XỨ THÁNH TÂM LP

Sáng ngày 02-11-2019. Đông đảo bà con giáo dân qui tụ về nhà thờ giáo xứ Thánh Tâm-Lôc Phát, để tham dự thánh lễ cầu nguyện cho các Tín Hữu đã qua đời. Mở đầu cho tháng làm việc lành phúc đức, thực hành bác ái yêu thương để cầu nguyện cho các linh hồn nơi luyện ngục.

          Sau thánh lễ tại nhà thờ, Mọi người hân hoan tiến về khu Đài Đức Mẹ và nhà Chờ Phục Sinh. Được sự cho phép của Đức Cha Đa-Minh. Cha sở Phê-rô, cha phó Micae cùng công đoàn dân Chúa giáo xứ đã sốt sáng cử hành  nghi thức làm phép và khánh thành ngôi nhà Phục Sinh.

          Nhà Chờ Phục Sinh được xây dựng dưới tượng đài Đức Mẹ trong khuôn viên giáo xứ, Với diện tích hơn 400 m2, nhà Phục Sinh có thể đón nhận hơn 20.000 bộ Tro cốt. Cha Sở nhận định đây sẽ là nơi gặp gỡ của rất nhiều thế hệ. Từ hôm nay nhà Phục Sinh bắt đầu mở cửa đón nhận Tro cốt của các tín hữu đã qua đời  trong và ngoài giáo xứ. Trong thời gian sắp tới tại đây sẽ có thánh lễ hàng tháng để cầu nguyện cho các đẳng linh hồn.

          Ngay sau phần làm phép nhà Phục Sinh  là thánh lễ cầu nguyện cho các linh mục, các tu sĩ, các ân nhân và mọi tín hữu đã qua đời trong giáo xứ.  Xin Chúa thương tha phạt và đón nhận các linh hồn ấy về hưởng nhan thánh Chúa và ban bình an cho giáo xứ chúng con. Amen

Ban truyền thông giáo xứ.

 

         

 

Previous
Next


Trang Mục Lục