Cầu Nguyện Bằng Các Bài Hát Taize:

Cầu Cho Các Đẳng Linh Hồn Và 39 Nạn Nhân Thiệt Mạng Tại Anh Quốc

Theo thông lệ, vào tối thứ hai đầu mỗi tháng, tại nhà thờ Chánh Tòa Đà Lạt, Nhóm Cầu nguyện Gioan Phaolo II lại chủ trì buổi cầu nguyện bằng các bài hát Taize. Tối thứ hai 4.11, tháng Gióa Hội cầu nguyện đặc biệt cho các linh hồn, buổi cầu nguyện được tổ chức tại Nhà Từ đường Phục sinh, GX Chánh Tòa. Có hơn 100 người đến từ các giáo xứ, cộng đoàn, các nhóm sinh viên…sốt sắng tham dự buổi cầu nguyện để cầu nguyện cho các Đẳng linh hồn.

Buổi cầu nguyện sâu lắng, gợi lên tâm tình phó thác vào tình yêu thương của Chúa. Cộng đoàn cầu nguyện cho các linh hồn tiên nhân, thân nhân, ân nhân, bạn hữu… Đặc biệt cộng đoàn tham dự hiệp ý cầu nguyện cho 39 nạn nhân bị thiệt mạng trong xe container đông lạnh tại Anh quốc, trong số đó có nhiều người Công Giáo.

Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho các Đẳng Linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng A men.

Tin, ảnh: Thông Xanh

 

Previous
Next


Trang Mục Lục