Hình Ảnh Trong Ngày Mừng Đại Lễ Chúa Giáng Sinh

 Tại Nhà Thờ Chính Tòa Đà Lạt. - (24/12/2019)

 

Hình ảnh: Đình Quang & Tiến Huân.

 

 

Previous
Next


Trang Mục Lục