Thánh Lễ Mừng Bổn Mạng Giới Gia Đình Giáo Xứ Mân Côi Tân Hà: Lễ Thánh Gia 2019.

     Vào lúc 16 giờ 30 ngày 29 tháng 12 năm 2019, cha Giuse Nguyễn văn Tú quản xứ Giáo Xứ Mân Côi Tân hà đã dâng thánh lễ cầu nguyện cho Giới Gia Đình của giáo xứ nhân ngày giáo hội mừng kính Lễ Thánh Gia Thất. có 210 gia đình đã đăng ký tham gia mừng king lễ bổn mạng của Giới Gia Đình hôm nay.

     Trong thánh lễ cha Quản xứ đã chia sẻ với các gia đình hiện diện: ” Hôm nay lễ Thánh Gia Thất, giáo hội mời gọi chúng ta hãy chiêm ngắm gia đình Thánh gia để học bài học yêu thương và cùng giúp nhau vượt qua khó khăn. Trong tông huấn Niềm Vui Của Tình Yêu, Đức Thánh Cha Phanxicô cũng nói: “Mọi gia đình cần phải chiêm ngắm gia đình Thánh ở Nadareth. Đời sống hằng ngày của Gia Đình Thánh không thiếu những gánh nặng và ngay cả những cơn ác mộng, như khi phải đương đầu với bạo lực điên cuồng của Hêrôđê( Niềm Vui Của Tình  Của Tình Yêu, 30). Nét chung của Gia Đình Thánh Gia có thể vượt qua tất cả giông bão cuộc đời là nhờ tình yêu vào Thiên Chúa và nơi các thành viên trong gia đình Thánh với nhau…

    Và cha Quản xứ nhắn nhủ :” Ước gì những bậc làm cha hãy yêu thương vợ con mình. Ước gì những bậc làm mẹ hãy yêu thương chồng con, và trong bậc làm con hãy yêu kính cha mẹ mình. Khi mọi người biết yêu thương nhau thì gia đình nhỏ sẽ có hạnh phúc to, một niềm vui lớn vì sẽ không có cô đơn buồn đau. Xin cho chúng ta luôn hiểu rằng “ Đâu có tình yêu thương ở đó có Đức Chúa Trời” để mỗi người biết sống yêu thương nhau nhờ đó gia đình luôn được Chúa bao bọc chở che.

     Thánh lễ kết thúc sau khi đại diện Giới Gia Đình giáo xứ cám ơn Cha Quản xứ và các ân nhân trong giáo xứ đã cộng tác với Giới Gia Đình giáo xứ trong công tác mở mang nước Chúa tới những gia đình chưa biết Chúa và các sinh hoạt của Giới Gia Đình trong giáo xứ ngày một tích cực hơn.

Hình ảnh, tin: Bình Đông.

 

Previous
Next


Trang Mục Lục