THÁNG 12, 2019

Đức Mẹ Guađalupê, Bổ mạng Mỹ châu, Lễ kính ngày 12 tháng 12