Thánh Lễ Giao Thừa Tại Giáo Xứ Thánh Mẫu – Bảo Lộc 2020.

   Đêm 30 Tết Âm lịch (24/1/2020) vào lúc 20g00’ Tại Giáo xứ (Gx) Thánh mẫu có thánh lễ đồng tế đón giao thừa, thời khắc đất trời giao hòa năm cũ và năm mới, do Cha Quản xứ Gioan Bosco chủ sự vối Cha phó Giuse, hai Cha khách và đông đủ cộng đoàn giáo dân.

   Trong thánh lễ Cha Quản xứ có phần báo cáo tổng kết trong năm qua, những công việc đã làm được. Nổi bật nhất là công việc Gx giúp đỡ hơn 20 gia đình sửa và làm nhà mới có hoàn cảnh khó khăn. Cha Quản xứ kêu gọi mọi người góp công góp của cùng với Gx tiếp tục công việc tốt lành này. Và dự kiến các công việc khác để xây dựng Giáo xứ.

   Xin Chúa Xuân đổ tràn Hồng ân xuống cho các Cha, thêm khôn ngoan để các ngài dẫn dắt đoàn Chiên Gx và cho Cộng đoàn giáo dân chúng con thêm lòng đạo đức, hy sinh cùng cộng tác với các Cha để xây dựng Gx ngày càng phát triển vững mạnh trong đức tin. Xứng đáng là con cái Chúa.

Tin, ảnh: Quốc Hùng

  

 

Previous
Next


Trang Mục Lục