Một Số Hình Ảnh Trong Thánh Lễ Đầu Năm Tại Nhà Thờ Chính Tòa Đà Lạt (Mùng Một Tết Canh Tý - 25/01/2020)

 

Hình ảnh: Tiến Huân

 

 

Previous
Next


Trang Mục Lục