Một Số Hình Ảnh Trong Thánh Lễ Chiều Mùng Hai Tết Canh Tý (26/01/2020),
Tại Nhà Thờ Chính Tòa Dalat. Thánh Lễ Do Đức Hồng Y Phêrô Chủ Sự.

 

Hình ảnh: Đình Quang

 

 

Previous
Next


Trang Mục Lục