Một Số Hình Ảnh Ngày Lễ Tro Tại Nhà Thờ Chính Tòa Đà Lạt

Chiều Thứ Tư, 26/02/2020.

 

Hình ảnh: Tiến Huân

 

 

Previous
Next


Trang Mục Lục