Giáo Xứ Mân Côi Tân Hà Mừng Kính Lễ Thánh Giuse 19 tháng 03 năm 2020.

     Hồi 05 giờ ngày 19 tháng 03 năm 2020, Cha Giuse Quản xứ Giáo Xứ Mân Côi Tân hà đã cùng Cha Giuse Vũ Đình Tân nguyên Quản xứ Giáo Xứ Mân Côi Tân Hà dâng thánh lễ đồng tế mừng kính Thánh Giuse Bổn mạng của Cha Quản xứ, Hội dòng Mến Thánh Giá Dalat, Hội Mến Thánh Giá Tại Thế, Giáo họ Giuse và của các giáo dân trong giáo xứ nhận Thánh Giuse làm Bổn mạng.

     Sau phần công bố lời Chúa, Cha Quản xứ đã chia sẻ:”…Thánh Giuse là Đấng Bảo Trợ Con Đức Chúa Trời, và Mẹ Thiên Chúa, thì Ngài cũng luôn bảo trợ Hội Thánh là Hiền Thê của Đức Kitô, và mặc nhiên , Ngài cũng bảo trợ những ai chạy đến với Ngài, đó là điều chắc chắn vì theo lời thánh Têrêsa Avila thì :”duờng như Thiên Chúa ban ơn cho các Thánh giúp chúng ta việc này, việc nọ. Nhưng Thánh Giuse giúp chúng ta trong mọi truờng hợp, những ai không tin cứ thử mà xem!” Trong mọi nhà thờ Công Giáo khắp nơi trên thế giới, không thiếu ảnh tượng Thánh Giuse bồng bế hài nhi Giêsu. Vậy, chúng ta hãy chạy đến cùng Ngài. Trênn hết, Hội Thánh dã nhận thánh Cả Giuse làm bổn mạng để bảo trợ con thuyền Hội thánh Chúa Kitô tại trần thế, hầu làm vinh danh Thiên Chúa. Đồng thời Hội thánh Việt Nam cũng nhận thánh Cả Giuse làm bổn mạng để xin sự bảo trợ của ngài trước toà Thiên Chúa.

    Và Cha Quản xứ đã kêu mời cộng đoàn dân Chúa cầu nguyện với thánh Cả Giuse: “ Lậy Thánh Cả Giuse là đấng dưỡng nuôi Con Thiên Chúa, Ngài đã bảo trợ Chúa Giêsu suốt cuộc đời sống ẩn dật trước khi rao giảng Tin Mừng, xin thương đoàn con cái dưới thế trong con thuyền Hội Thánh trần gian được vững vàng chèo chống đến bến Nước trời bình an.” Amen.

     Sau khi đại diện Hội đồng Giáo xứ chúc mừng Bổn mạng hai cha Giuse Quản xứ đương nhiệm và Cha Giuse nguyên Quản Xứ Giáo xứ Mân Côi Tân Hà,   quý Soeur, Hội Mến thánh giá Tại thế, Giáo họ Giuse và các ông, các em mừng kính lễ bổn mạng là thánh cả Giuse. Hai cha Giuse đã được các em lễ sinh đại diện trao tặng hai bó hoa tươi thắm nhân ngày lễ bổn mạng của mình.

     Thánh lễ đã kết thúc trong niềm hân hoan của cộng đoàn dân Chúa hiện diện.

Hình ảnh, tin: Bình Đông.

 

Previous
Next


Trang Mục Lục