TUẦN THÁNH 2020

Thứ Năm Tuần Thánh: Thánh Lễ Tiệc Ly Tại Nhà Thờ Chính Tòa

Hình: Chụp lại màn hình kênh Youtube Giáo xứ Chánh Tòa Đà Lạt

 

 

 

Previous
Next
  • Bài Giảng Của ĐC Đaminh Trong Thánh Lễ Tiệc Ly, Thứ Năm Tuần Thánh


  • Trang Mục Lục