TUẦN THÁNH 2020

Thứ Bảy Tuần Thánh: Đêm Vọng Chúa Phục Sinh Tại Nhà Thờ Chính Tòa

Hình: Chụp lại màn hình kênh Youtube Giáo xứ Chánh Tòa Đà Lạt

 

 

 

Previous
Next
  • Bài Giảng Của ĐC Đaminh Trong Thánh Lễ Đêm Vọng Phục Sinh


  • Trang Mục Lục