Một Số Hình Ảnh Trong Thánh Lễ Kỷ Niệm 100 Năm Thành Lập Giáo Xứ Chính Tòa Đà Lạt

 (10/5/1920 - 10/5/2020)

 

Hình ảnh: Tiến Huân

 

 

Previous
Next


Trang Mục Lục