Giáo Xứ Mân Côi Tân Hà Cung Nghinh Đức Mẹ - Bế Mạc Tháng Hoa Dâng Kính Mẹ Mân Côi.

    Hồi 17 giờ 30 ngày 31 tháng 05 năm 2020, Cha Giuse Nguyễn Văn Tú Quản xứ Giáo Xứ Mân Côi Tân Hà đã chủ trì cuộc cung nghinh Đức Mẹ Mân Côi kết thúc tháng hoa dâng kính Mẹ.

    Bế mạc Tháng Hoa dâng kính Mẹ Mân Côi năm nay, thiếu vắng các em thiếu nhi trong các bài dâng hoa  với các tràng hoa, những nén hương, và những ánh nến dâng kính Mẹ vì tình hình dịch bịnh, nhưng không vì thế mà mất đi vẻ trang nghiêm của các cuộc cung nghinh Mẹ. Cộng đoàn dân Chúa Giáo xứ Mân Côi Tân Hà tham dự rất đông đảo để cung nghinh Mẹ, sau đó là việc tỏ lòng cung kính và tạ ơn Đức Mẹ đã giữ gìn và chở che đoàn con của Mẹ trong suốt thời gian dịch bệnh, tất cả đoàn con Giáo Xứ Mân Côi Tân Hà sống trong giáo xứ cũng như đang tha phương đã bình an trọn vẹn dưới bàn tay phù trì của Mẹ.

     Cuộc cung nghinh bế mạc tháng hoa được tiếp nối với phần dâng hoa tập thể và sau cùng là phần khấn nguyện cùng Mẹ Mân Côi với những lời xin khấn của các giáo dân được Cha quản xứ thay mặt đoàn chiên của ngài dâng lên Mẹ.

Tin, hình ảnh: Bình Đông.

 

Previous
Next


Trang Mục Lục