Đức Cha Đa minh Truyền Chức Linh Mục Cho 8 Phó Tế Tu Hội Vinh Sơn

Lúc 9 giờ 30 thứ hai 22.6, tại nhà thờ Thánh Tâm Đà Lạt (Nhà Tỉnh của Dòng Vinh Sơn), Đức cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh- Giám mục Giáo phận Đà Lạt chủ sự thánh lễ Truyền chức Linh mục cho 8 thầy Phó tế thuộc Tu Hội Truyền Giáo Vinh Sơn - Tỉnh Dòng Việt Nam.

Cùng đồng tế có Cha Bề trên Tỉnh dòng Việt Nam- Tu hội Vinh Sơn, Cha Tổng Đại diện giáo phận Đà Lạt, đông đảo Linh mục trong Tu hội, quí cha các dòng và quí cha trong giáo hạt Đà Lạt...Thánh lễ có sự hiện diện của các tu sĩ nam nữ, thân nhân, ân nhân của 8 tân Linh mục, bà con giáo dân trong giáo sở Thánh Tâm.

Tạ ơn Chúa ban cho Giáo Hội nói chung, cách riêng là Tu Hội Truyền Giáo Vinh Sơn - Tỉnh Dòng Việt Nam có thêm 8 tân linh mục để phục vụ Hội thánh Chúa.

Danh sách 8 tân linh mục:

1-   Phêrô Nguyễn Văn Chỉnh

2-   Phêrô Nguyễn Anh Dũng

3-   Phêrô Nguyễn Quốc Dương

4-   Giuse Nguyễn Hữu Hiến Minh

5-   Phêrô Nguyễn Thanh Phương

6-   Gioan Baotixita Pham Văn Tuyên

7-   Giuse Hoàng Văn Trí

8-   Giuse Lưu Xuân Minh Trường

Tin: Hữu Phước

Hình: Tu hội Vinh Sơn

 

Previous
Next


Trang Mục Lục