Thánh Lễ Thiết Lập Giáo Xứ R’Lơm

Vào lúc 9 giờ 30, ngày 27/06/2020 tại Nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp-Giáo xứ R' Lơm, giáo hạt  Đức Trọng, Đức Cha Đa Minh Nguyễn Văn Mạnh-Giám mục giáo phận Đà Lạt cử hành thánh lễ thiết lập giáo xứ R'Lơm.

° Đồng tế có Cha Giám tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế (DCCT)- Giuse Nguyễn Ngọc Bích cùng đông đảo quí Cha trong dòng và trong giáo phận Đà Lạt...Giáo xứ R’Lơm, vốn là một giáo điểm truyền giáo của các Cha DCCT, từ năm 2013 trở thành giáo họ trực thuộc giáo xứ Phú Sơn (H.Lâm Hà), nhưng thuộc giáo hạt Đức Trọng. Hiện nay giáo xứ có 6.400 giáo dân, thuộc địa bàn 2 xã Đạ Đờn và Phi tô, cách xa xứ mẹ 5km.

Giáo xứ do các cha DCCT coi sóc từ khi hình thành và chọn Mẹ Hằng Cứu Giúp làm Bổn mạng. Được sự giới thiệu của Cha Giám tỉnh DCCT, Đức cha Đaminh bổ nhiệm Cha Gioan Phùng Bá Trung (DCCT) làm quản xứ tiên khởi giáo xứ R’Lơm.

Việc tách các giáo họ lên hàng giáo xứ với mục đích để việc phục vụ các tín hữu và các sinh hoạt tôn giáo được thuận lợi và mang lại nhiều kết quả hơn.

Đức Giám mục giáo phận hy vọng với việc nâng giáo họ R’Lơm lên thành giáo xứ, cộng đoàn nơi đây sẽ phát triển tốt hơn về mọi mặt, nhất là sẽ nỗ lực tốt hơn nữa trong xứ vụ loan báo Tin mừng của Chúa Giêsu qua việc xây dựng giáo xứ trở thành một Cộng đoàn Đức tin- một Cộng đoàn Phụng tự- một Cộng đoàn bác ái.

Tin: TX

Hình: Ban Giáo lý R’Lơm

 

Previous
Next
-------------------------------------
Bài Giảng Của ĐC Đaminh . . . . .


Trang Mục Lục