THÁNG 6, 2020


Tháng Thánh Tâm Chúa Giêsu


"Chúc tụng Thiên Chúa Là Thân Phụ Đức Giêsu Kytô, Chúa chúng ta. Người là cha giầu lòng từ bi lân ái và là Thiên Chúa hằng sẵn sàng nâng đỡ ủi an. Người luôn nâng đỡ ủi an chúng ta trong mọi cơn gian nan thử thách, để sau khi đã dược Thiên Chúa nâng đỡ, chính chúng ta cũng biết an ủi những ai lâm cảnh gian nan khốn khó" - 2 Cor. 1:3-4