THÁNG 8, 2020


THÁNH LÔ-REN-XÔ, Phó tế - tử đạo


Lễ kính ngày 10 tháng 8