Sa Mạc Tổng Kết Khóa Huấn Luyện

Huấn Luyện Viên Sơ Cấp – Môsê I - Dalat

 

Tổng Liên Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam đã tổ chức Sa mạc tổng kết cho 15 học viên khóa huấn luyện viên Môsê I – Đà Lạt, trong hai ngày 08-09/09/2020 tại Giáo xứ Tân Bùi, Giáo phận Đà Lạt. Đồng hành trong sa mạc có quý Cha và các Huấn Luyện Viên ban Nghiên Huấn Tổng Liên Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam, ban Nghiên Huấn Miền Sài Gòn và các Huấn Luyện Viên Giáo phận Đà Lạt.

Trong suốt hai ngày sa mạc, các Trưởng Môsê I đã luân phiên trình bày các đề tài trong chương trình huấn luyện Huynh Trưởng cấp I. Đây là khóa Huấn Luyện Viên Sơ Cấp đầu tiên của giáo phận được trải dài suốt 2 năm qua, với nhiều đợt học và thực tập khác nhau. Khóa huấn luyện Môsê nhằm mục đích đào tạo nguồn nhân lực cho Liên đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể giáo phận.

Đây cũng là nỗ lực của các vị hữu trách trong giáo phận theo tinh thần của điều 57 Nội quy Tổng Liên Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam: ”Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam khuyến khích mỗi Liên đoàn và mỗi Miền nên có đội ngũ Huấn luyện viên nòng cốt phục vụ cho việc huấn luyện.”

 

Tin, ảnh: Ban Truyền Thông TNTT Liên Đoàn Simon Hòa, Đà Lạt

 

Previous
Next


Trang Mục Lục