Một Số Hình Ảnh Trong Thánh Lễ Đầu Năm Mới 2021

và Hội Chợ Nicolas Của Gx. Chính Tòa Đalat Mừng Năm Mới

Ngày 01/01/2021

 

Hình ảnh: Đình Quang

 

 

Previous
Next


Trang Mục Lục 1-2021