Một Số Hình Ảnh Thánh Lễ Minh Niên Năm Tân Sửu

Tại Nhà Thờ Chính Tòa Đà Lạt.

 

Thánh lễ do Đức Giám mục Giáo phận chủ tế

vào lúc 05g30 sáng Mùng Một Tết (12/02/2021)

 

Hình ảnh: Tiến Huân

 

Bài Giảng Mồng Một Tết Tân Sửu (2021) Của ĐC Đaminh

 

Previous
Next


Trang Mục Lục 1-2021