Một Số Hình Ảnh Trong Thánh Lễ Kính Thánh Cả Giuse - Bổn Mạng Giáo Phận Đà Lạt.

 

Thánh lễ do Đức Cha Đaminh Giám Mục Giáo Phận chủ tế vào lúc 17g15 thứ Sáu ngáy 19/3/2021.

 

Hình ảnh: Tiến Huân

 

 

Previous
Next


Trang Mục Lục 3-2021