Giáo xứ Vinh Sơn-Đà Lạt

Kỷ Niệm Một Năm Cha Giuse Trần Ngọc Diệm Về Với Chúa

Ngày 18.3.2021 giỗ 1 năm cha  Giuse Trần Ngọc Diệm, nguyên quản xứ giáo xứ Vinh Sơn (Đà Lạt) được Chúa gọi về. (18/3/2020-18/3/2021).

Cha đột ngột ra đi vĩnh viên khi đang đi giảng ở Túc Trưng (Đồng Nai) và kiếm tiền xây dựng nhà thờ mới.

Hiện nay ngôi nhà thờ mới do cha khởi công còn dang dở. Nhà thờ cũ đã hạ giải. Do đó, Thánh lễ Tưởng niệm Cha Giuse diễn ra tại nhà chờ Phục Sinh. Tuy chật hẹp nhưng chứa chan tình yêu thương cảm mến mà mọi người dành cho Cha cố Giuse.

Giáo xứ Vinh Sơn cám ơn quý Cha đồng tế, quý từ sỹ, quý cố. Quý thân nhân của Cha Giuse, quý Ân nhân gần xa của Cha cố Giuse và Giáo xứ, quý cộng đoàn đã yêu mến đến hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Cha cố Giuse.

Cầu mong cha Giuse phù hộ để ngôi nhà thờ mới đang xây dựng sớm được hoàn thành.

Tin: Trang Nguyen (GX Vinh Sơn)

Hình : Huan Nguyen

 

 

Previous
Next


Trang Mục Lục 3-2021