Lễ tuyên khấn vĩnh viễn của 8 nữ tu
dòng Phan Sinh Thừa Sai Ðức Mẹ.

Ngày 21 tháng 5 năm 2000, lúc 9 giờ 30, tại nhà thờ Chính Tòa Ðàlạt, Ðức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Giám Mục Giáo Phận, đã chủ sự thánh lễ tuyên khấn vĩnh viễn cho 8 tân khấn sinh dòng Phan Sinh Thừa Sai Ðức Mẹ, thuộc tỉnh dòng Việt Nam. Ðây là lần đầu tiên một thánh lễ tuyên khấn vĩnh viễn được cử hành tại một nhà thờ giáo xứ của Giáo Phận, đặc biệt là tại nhà thờ Chính Tòa.

Theo thói quen, thánh lễ tuyên khấn thường được cử hành tại nhà nguyện của hội dòng, nhưng phụng vụ cũng khuyến khích cử hành tại một nhà thờ giáo xứ khi có những nhu cầu sau :
- Nếu lý do mục vụ đòi hỏi.
- Ðể cổ võ ơn gọi và giúp người giáo dân hiểu rõ hơn về đời sống thánh hiến.
- Ðể nhiều người có thể tham dự.
- Ðể các thành phần dân Chúa hợp tác cầu nguyện và giúp đỡ.

Ngoài ra, còn có một lý do khác nữa, đó là trong số 8 chị tuyên khấn dịp này, có 5 chị là con cái của các giáo xứ trong Giáo Phận Ðàlạt : Don Bosco, Du Sinh, Liên Khương, Tạo Tác và Thanh Xuân.

Thánh lễ này được cử hành vào Chúa Nhật kế tiếp Chúa nhật 'Chúa Chiên lành', là ngày cầu nguyện cho ơn thiên triệu, như muốn khẳng định rằng, đây là quà tặng Chúa ban cho cánh đồng truyền giáo của Người.


Trở Về Trang Mục Vụ Giáo Phận
Trở Về Trang Nhà