Chúa Nhật Chúa Chiên Lành 14/5/2000

Năm Thánh 2000
với những người tìm hiểu ơn gọi tại Giáo Hạt Bảo Lộc.

Chúa Nhật IV Phục Sinh năm nay - Chúa Nhật Chúa Chiên Lành, được Giáo Phận chọn là ngày Cử hành Năm Thánh 2000 với những người tìm hiểu ơn gọi. Ðức Giám Mục Giáo Phận đã về chủ sự thánh lễ này tại nhà thờ Bảo Lộc để cổ võ cho Ơn Thiên Triệu, một phần vì Bảo Lộc là một Giáo Hạt có đông giáo dân nhất, một phần vì đây là một vùng có truyền thống đã sản sinh rất nhiều Ơn Gọi.

Ngay từ sáng sớm, từng đoàn giáo dân từ các giáo xứ trong Giáo Hạt đã tuôn về ngôi nhà thờ Trạm này, hiệp với khoảng 300 tu sĩ nam nữ, thuộc các hội dòng, tu hội và các chủng sinh đang phục vụ tại Giáo Hạt, làm nên một cộng đoàn rực rỡ sắc hương. Ðúng 9 giờ, Ðức Cha khai mạc ngày lễ bằng một buổi nói chuyện về Ơn Gọi. Sau khi khai triển để tài, Ðức Cha đã dành thời gian để cộng đoàn tham gia hội thảo. Buổi nói chuyện được diễn ra trong bầu khí thân mật, ấm tình cha con.

Nhiều thắc mắc được giải tỏa, nhiều ý kiến xây dựng được đón nhận, cho thấy sự ý thức và trưởng thành của người giáo dân hôm nay trong việc xây dựng Giáo Hội, đặc biệt trong sứ mạng truyền giáo. Một điều đáng ghi nhận, đó là để chuẩn bị cho ngày hôm nay, đã có ba buổi chiều "giới thiệu Ơn Gọi", do các cha, các tu sĩ nam nữ, đại diện cho 15 hội dòng và tu hội đảm trách.

Cao điểm của ngày "Năm Thánh 2000 với những người tìm hiểu ơn gọi" là thánh lễ đồng tế. Ðức Cha Phêrô, vị chủ chăn của Giáo Phận và 27 linh mục trong Giáo Hạt đang hiện diện, cùng với các nam nữ tu sĩ, chủng sinh, làm thành đoàn hành hương tiến vào nhà thờ, giữa lòng cộng đoàn Dân Chúa, trong tiếng hát "Ðẹp thay, ôi đẹp thay những bước chân gieo mầm cứu rỗi ..."

Trong tâm tình tạ ơn Ðức Kitô - Vị Mục Tử Nhân Lành, Giáo hạt Bảo Lộc hôm nay đang làm sống động hình ảnh một đàn chiên duy nhất theo một Chúa Chiên.

Xin Ðọc Thêm " Ơn Gọi Tại Giáo Phận"


Trở Về Trang Mục Vụ Giáo Phận
Trở Về Trang Nhà