Giờ Ca Nguyện Và Ngày Năm Thánh Giáo Hạt Ðơn Dương

Giờ Ca Nguyện Và Ngày Năm Thánh Giáo Hạt Ðơn Dương Giáo hạt Ðơn Dương là một trong 5 giáo hạt thuộc Giáo phận Ðàlạt. Giáo hạt gồm 10 giáo xứ với đặc điểm chung là giáo xứ nào cũng có giáo dân người Dân Tộc mà tổng số lên đến 14.000 người. Chúa Nhật 31/12 vừa qua, Giáo hạt tổ chức ngày Năm Thánh tại nhà thờ Lạc Lâm với sự tham dự của 800 ca viên thuộc các ca đoàn của các giáo xứ và đông đảo bà con giáo dân trong Giáo hạt. Sau phần thánh ca cầu nguyện mà các ca đoàn đã đem hết tâm hồn đạo đức để thực hiện, Ðức Cha Phêrô đã cử hành thánh lễ với tất cả các cha trong Hạt đồng tế. Sau thánh lễ, bữa cơm huynh đệ quy tụ toàn thể các ca viên trong bầu khí gia đình. Ðây là một nỗ lực rất đáng khích lệ nhằm giúp giới trẻ, cách riêng các ca đoàn, đào sâu đức tin và sống tinh thần phuc vụ.


Giáo Xứ Lạc Lâm


Trở về trang mục lục tháng 1, 2001
Trở Về Trang Nhà