Lễ Thêm Sức Tại Kađơn.

Hôm nay ngày 7/1/2001, lễ Hiển Linh, Ðức Cha Phêrô đã về thăm và ban Bí tích Thêm Sức cho 250 anh chị em trong giáo xứ Kađơn, vừa Kinh vừa Dân Tộc, trong đó có một vài người lớn, còn đại đa số là các em thiếu nhi. Ðược đón nhận Chúa Thánh Thần trong ngày lễ Chúa Hiển Linh có một ý nghĩa rất đăīc biệt : chính Chúa Thánh Thần sẽ soi sáng và thúc đẩy để chúng ta nhận biết và đến với Thiên Chúa ! Giáo xứ Kađơn được hình thành vào năm 1992. Kađơn là tên gọi của một xã Kinh Tế Mới thuộc huyện Ðơn Dương. Giáo xứ hiện có 5214 giáo dân, gồm 1766 người Kinh và 3448 người Dân Tộc. Cha quản xứ Alexis Tống Phước Hậu và cha phó Giuse Nguyễn Ðức Ngọc, thuộc tu hội Vinh Sơn, đang trông coi giáo xứ.


Giáo Sở Kdon


Trở về trang mục lục tháng 1, 2001
Trở Về Trang Nhà