Lễ Rửa Tội Tại Próh.

Ngày 7/1/2001, là lễ Chúa Hiển Linh, kính nhớ việc Chúa tỏ mình ra cho nhân loại được nhận biết Ngài. Qua ánh sao lạ, qua biến cố chịu phép rửa trong dòng sông Giođan, qua phép lạ tại tiệc cưới Cana, Chúa Giêsu đã tự mạc khải mình cho con người nhận biết Ngài và đến với Ngài để được đón nhận ơn cứu độ. Với ý nghĩa đặc biệt của ngày lễ này, giáo xứ Próh đã mời Ðức Cha Phêrô, Giám mục Giáo phận, về thăm giáo xứ và cử hành nghi lễ Rửa tội cho 80 anh chị em trong giáo xứ, trong đó có một người Kinh, số còn lại là người Dân Tộc Churu và K'Ho. Próh là một giáo xứ thuộc giáo hạt Ðơn Dương, được thành lập năm 1997, số giáo dân là 2581 người, gồm 1028 người Kinh và 1553 người Dân Tộc thuộc 2 sắc tộc Churu và K'Ho. Nhà thờ giáo xứ được xây dựng năm 1995 và cung hiến ngày 7/5/1997, mang tước hiệu 'Ðức Mẹ Thăm Viếng', có sức chứa 600 người. Hiện nay cha Augustinô Nguyễn Hữu Gia, thuộc tu hội Vinh Sơn, đang làm quản xứ.


Giáo xứ Próh.


Trở về trang mục lục tháng 1, 2001
Trở Về Trang Nhà