Toà Giám Mục Dalạt
DÂN CHÚA HIỆP THÔNG CẦU NGUYỆN
CHO TUẦN THƯỜNG HUẤN CÁC LINH MỤC

Dalat ngày 26.10.2000,chính quyền tỉnh Lâm Ðồng đã đồng ý cho Toà Giám Mục Ðalạt tổ chức khóa thường huấn cho các linh mục giáo phận Ðalạt gồm 2 đợt:

-Ðợt I từ 17 giờ chiều thứ hai 6.11.2000 đến sáng thứ Bảy 11.11.2000 dành cho các linh mục chịu chức tư năm 1978 đến nay.

-Ðợt II từ 17 giờ chiều thứ hai 13.11.2000 đến sáng thứ bảy 18.11.2000 dành cho các linh mục chịu chức từ năm 1977 trở về trước

Các khóa thường huấn luyện linh mục đem lại rất nhiều ích lợi cho bản thân các linh mục ,nhất là phục vụ Dân Chúa tốt hơn.Thành quả của các khóa trước chuẩn bị cho Ðại Năm Thánh 2000, giáo phận đã ra được 3 cuốn sách đúc kết khóa thường huấn về Chúa Giêsu,Ðâng Cứu Ðộ Duy Nhất,về Chúa Thánh Thần,Ðấng Ban Sư Sống và về Chúa Cha Giầu Lòng Thương Xót và đang hình thành cuốn Chúa Ba Ngôi Và Thánh Thể.Nhiều giáo phận trên toàn quốc VN cũng được hiệp thông hưởng nhờ thành quả tốt đẹp này.Xin toàn thể Dân Chúa tiếp tục cầu nguyện nhiều cho công cuộc thường huấn này.Ðặc biệt năm nay học hỏi và đào sâu Tông huấn "Giáo Hội tại Á Châu" rất phù hợp với thư chung mục vụ của HÐGMVN,và giúp ích cho công cuộc Tin Mừng Hoá qua việc Hội nhập văn hóa và xu thế đối thoại liên tôn.Có 8 đề tài trong 12 tiết:

 • 1.Giới thiệu Tông Huấn "Giáo Hội tại Á Châu" (2 tiết)
 • 2.Một số nét về Kitô Học,Giáo Hội Học và Truyền giáo học trong Tông Huấn (2 tiết)
 • 3.Kitô Học Á châu ( 1 tiết)
 • 4.Linh đạo truyền giáo theo Tông Huấn ( 1 tiết)
 • 5.Nền tảng thần học cho Hiệp Thông và Ðối Thoại theo Tông Huấn (2 tiết)
 • 6.Lịch sử truyền giáo tại VN:Những hướng đi cho việc Hội Nhập Văn Hóa và những vướng mắc (2 tiết)
 • 7.Kitô Giáo với thế giới đa tôn giáo,đa dân tộc (1 tiết)
 • 8.Con người và tâm hồn VN trong Tông Huấn ( 1 tiết).

  Và 6 đề tài hội thảo,chia sẻ trong thời gian 6 tiết (các đề tài này được chọn trong số 23 đề tài Hội thảo của Ðại hội Liên hiệp HÐGM Á châu lần thứ VII họp tại Thái Lan vào dịp đầu năm 2000).

 • 1.Cầu nguyện và chiêm niệm trong việc canh tân Giáo Hội;Truyền giáo bằng tình yêu và phục vụ: chứng tá của đời sống thánh hiến.
 • 2.Một sứ mạng yêu thương và phục vụ đối với người nghèo.
 • 3.Ơn gọi,phẩm giá của người phụ nữ
 • 4.Truyền giáo bằng tình yêu và phục vụ trong gia đình.
 • 5.Giới trẻ trong việc xây dựng giáo xứ,giáo hạt và giáo phận.
 • 6.Vai trò của các Hội Ðồng Giáo Xứ(ban Phần Việc,ban Hành Giáo) cũng như các giới trong việc xây dựng giáo xứ..Chia 4 tổ để thảo luận cụ thể,chia sẻ và đúc kết phong phú và hữu ích.
  Xin các nơi cầu nguyện và hiệp thông góp ý và giúp tài liệu học hỏi đào sâu cho phong phú.Hiệp thông trong Thần Linh Chúa.

  Trở về trang mục lục tháng 11, 2000
  Trở Về Trang Nhà