Thánh lễ cầu cho các linh mục giáo phận đã qua đời.

Hôm nay, ngày 2/11, ngày Hội Thánh dành để tưởng nhớ và cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời. Trong tâm tình biết ơn và trong niềm tin vào mầu nhiệm Phục Sinh, Ðức Cha Phêrô đã cùng với các linh mục giáo hạt Bảo Lộc cử hành thánh lễ tại nguyện đường của Nhà Nghỉ Dưỡng Giáo Phận ở Bảo Lộc, để cầu cho các linh mục trong giáo phận đã qua đời. Sau thánh lễ Ðức Cha và các cha đã ra viếng nghĩa trang dành cho linh mục tu sĩ, và đọc kinh cầu nguyện trước phần mộ các ngài.


Trở về trang mục lục tháng 11, 2000
Trở Về Trang Nhà